kiến thức áo dài

Sự phát triển của áo dài Việt Nam

Sự phát triển của áo dài Việt Nam

Thêm vào giới phụ nữ trẻ ở quê nhà, hay ngay cả bên hải ngoại, họ đều có chiều cao hơn phụ nữ ngày xưa, do đấy khi các thiếu Việt Nam mặc chiếc aó dàì, với thân hình dong